Regulamin

Warunki Zakupu w Sklepie Internetowym IRYDON.

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedawcę:

FRAMIX SŁAWOMIR SKIBIŃSKI
42-161 Starokrzepice; ul. Oleska 211 NIP: 5741827310
REGON: 386360104
wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzepice,
e-mal: irydon@irydon.com
Tel.: +48 843 302 252


Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.

1. Właścicielem Sklepu Internetowego IRYDON jest Sprzedawca.

2. Zamówienia można składać tylko poprzez sklep internetowy, wypełniając formularz zamówieniowy.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówieniowego.
Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub poprzez e-mail.

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich, euro, dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT.

8. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia bezpośrednio po jego potwierdzeniu i otrzymaniu zapłaty w przypadku wyboru przez Zamawiającego formy płatności, przedpłaty.

Czas realizacji zamówienia wynosi:

Czas realizacji = czas wysyłki towarów + czas doręczenia przesyłki

gdzie:

- czas wysyłki towarów to max 1 dzień roboczy jeżeli zamówiony towar jest w magazynie Sklepu lub czas, jaki potrzebują nasi dostawcy na dostarczenie zamówionych towarów do Sklepu ,średnio ten czas wynosi od 1-4 dni roboczych w przypadku braku zamówionego towaru w sklepie.

- czas doręczenia przesyłki to czas jaki zajmuje firmie kurierskiej/poczcie dostarczenie paczki pod Twoje drzwi. Kurier doręcza przesyłki w czasie 1-2 dni roboczych.

Wysyłki realizowane są przynajmniej dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki9. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

10. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu (fakturę VAT). Jeśli faktury nie ma wraz z przesyłka to oznacza to ze wysłaliśmy ją pocztą. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (podmiot gospodarczy) warunkiem koniecznym otrzymania faktury VAT jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pełnych danych do wystawienia faktury VAT. Jeżeli Zamawiającym jest osoba fizyczna i życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi wypełnić podobnie jak wyżej pola do wystawienia faktury VAT.

11. Płatności:

Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje:

- gotówką (przy wyborze zapłaty za pobraniem)

- przelewem (przedpłatą) na konto Sprzedawcy

- za pomocą Przelewy24

Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto firmowe, przy czym przelewu należy dokonać dopiero po otrzymaniu maila zatytułowanego: zamówienie "w realizacji", jest to równoznaczne z potwierdzeniem przez sklep dostępności towaru:

FRAMIX - IRYDON

ul. Oleska 211
42 – 161 Starokrzepice

mBank BRE BANK SA Wydz.Bankowości Elektronicznej

68 1140 2004 0000 3002 8013 8146

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy dopisać numer zamówienia".

Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

13. Zalecamy, aby przy dostawie towaru Zamawiający sprawdził czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego będzie pomocne dla rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

Brak sporzadzenia protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera nie wyklucza jednak możliwości złożenia reklamacji po przyjęciu przesyłki - zgodnie z zapisami Prawa przewozowego.


14. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

15. Informacje podane na stronach Sklepu Internetowego Sprzedającego nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

16. Złożone zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

17. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest przyjęciem oferty zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę. Przy czym potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Klienta maila z informacją "zamówienie w realizacji".

18. Jeżeli ceny towarów od chwili złożenia zamówienia do chwili jego realizacji ulegną zmianie, Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu.

19. Towar opuszcza nasz magazyn w ciągu 24-72 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia lub momentu wpłynięcia zapłaty na nasze konto (w przypadku przedpłaty) i jest dostarczany w wybrany przez Zamawiającego sposób.

Wysyłka realizowana jest poprzez firmy kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą. 

20. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski. (wysyłki zagraniczne należy skonsultować ze Sprzedawcą odnośnie ceny przesyłki)

 

21. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. 
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
  • Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny: irydon@irydon.com
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. oleska 211.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail irydon@irydon.com
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

21a. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. 
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań porosimy o kontakt pocztą elektroniczną
   irydon@irydon.com, albo telefonicznie: (+48) 884 302 252.

 

22. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

23. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Zamawiający w sklepie Sprzedawcy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

24. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy regulamin.ZAŁĄCZNIK nr 1
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

Przesyłkę nadaj na adres:

FRAMIX SŁAWOMIR SKIBIŃSKI
ul. Oleska 211
42-161 Starokrzepice


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FRAMIX SŁAWOMIR SKIBIŃSKI
ul. Oleska 2111
42-161 Starokrzepice
E-mail: irydon@irydon.comJa ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
numer zamówienia............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 


Imię i nazwisko....................................................................
Adres.................................................................................
Data.................................................................................

................................
(Podpis)